güzel siteler doðrusu...

M e r a l ' i n   S e v g i   S i t e s i

ben de ordan alýyorum...

Giriþ |Anasayfa| Ýçerik | Sevgi Nedir? | Þiirlerim | Hayatýn Ýçinden | Sizin Ýçin | Sizin Seçtikleriniz | Resimler | Meral Kim? | Linkler | E-Karts |E-mail

Geri

Linkler

Ýleri

flagrule.gif (6950 bytes)

 

L i n k l e r

  İşte size sitemin adını taşıyan Google destekli yepyeni bir araç çubuğu (Toolbar):


Tıklayın ve yükleyin lütfen,hoşunuza gidecek. Ayrıca beni desteklediğinizi de göstermiş oluyorsunuz böylece, şimdiden  teşekkürler!

 

Bu sayfada zevkle bakabileceðiniz ve iþinize yarayabilecek  "Cool LÝNK"lere (ilginç sitelere) kolaylýkla eriþebilirsiniz. Aþaðýda  sýrayla açýlan isimlerden istediðiniz birinin üzerine týklamanýz yeterli. Deneyin...
Yanmaktansa havaya uçmayý tercih ederim:-))

Bu linklere bir göz atýn... Ücretsiz Siteler, (Free Links) eklemek ya da onlardan faydalanmak için týklayýn:

Ücretsiz (Free) Siteler ekleyin 

"Free links" ekleyin ve faydalanýn!

BRAVENET'in ücretsiz (FREE) olarak sunduðu servis ve araçlar çok þaþýrtýcý! Bakýn Lütfen:

"Free links" ekleyin ve faydalanýn!

Ýþte Bir Ücretsiz hizmet daha:
 

 

güzel siteler doðrusu...

"Free links" ekleyin ve faydalanýn!

 Dost Siteler

Dost diyorum, zira sevgi ve þiir el eledir.
Burasý sevgi içerikli her türlü site için açýktýr. Tanýtým levhalarýnýz (Banner ya da Logo) varsa, lütfen gönderin, tanýyalým, tanýtalým.
 

ben de ordan alýyorum...güzel siteler doðrusu..."Free links" ekleyin ve faydalanýn!


Harika!

Görmenizi tavsiye ettiðim Fransýzca"A TA Turquie" adlý ATATÜRK'ün adýný taþýyan  önemli bir site: (içeriðinde Türkiye ile ilgili pek çok þey bulacaksýnýz)

A TA TURQUIE


oooooooooo...nefis!

Muhteþem!

vay vay vaayyy!Neler oluyor?Siteler güzel diyorumHepsi de güzel!

Doðru:-)))

"Sana hüznümü saklayamam / Sergüzel bir sefadayým / At ateþe / Hep yanayým" Diyen deðerli þiir dostu Sadýk Demirtaþ'ýn yeni web sayfasýný ziyaret ederek onun birbirinden güzel daha pek çok  þiiriyle tanýþabilirsiniz:

Neler oluyor burda?

Siteler harika diyorum!Evet çok hoþ!hýmmm...ne var ne var?

Yeni eklendi   Faydalý Linkler: 

Bir "DLL" mi kaybettiniz? iþte burda:

http://dll.yaroslavl.ru/index.php3?in_char=A

 

Gerekli Linkler:

- Acil Telefonlar

-Telekom-Fatura Sorgulama

- T.C. Kimlik-No:

- Vergi Kimlik No:

- T.C. Merkez Bankasý (Günlük kurlar)

- Resmi Gazete

ve

diðer gazeteler de dahil pek çok siteye ulaþabileceðiniz bir adres:

 

güzel siteler doðrusu...

Faydalanabileceðiniz diðer adresler:

internet.com'un 150 den fazla web sitesi 16 kanal içinde organize edilmiþtir:

Internet Technology                        http://internet.com/it
E-Commerce/Marketing                 http://internet.com/marketing
Web Developer                               http://internet.com/webdev
Windows Internet Technology       http://internet.com/win
Linux/Open Source                          http://internet.com/linux
Internet Resources                          http://internet.com/resources
ISP Resources                                 http://internet.com/isp
Internet Lists                                   http://internet.com/lists
Download                                          http://internet.com/downloads
International                                     http://internet.com/international
Internet News                                   http://internet.com/news
Internet Investing                             http://internet.com/stocks
ASP Resources                                 http://internet.com/asp
Wireless Internet                              http://internet.com/wireless
Career Resources                             http://internet.com/careers
EarthWeb                                          http://www.earthweb.com

güzel siteler doðrusu...

Ýþte size iki ilginç adres daha:

Ýsminizi bulun ve okuyun. Bütün Türk isimleri incelenmiþ. Birinde erkek diðerinde de kadýn isimleri var (site ingilizce yazýlý)...

http://www.kabalarians.com/male/turkishm.htm

http://www.kabalarians.com/female/turkishf.htm

Ve güzel siteler doðrusu...

     

Sayfamý arkadaþlarýnýza tavsiye etmek isterseniz aþaðýda "Email To" yazýsýnýn altýndaki pencereye  göndermek istediðiniz kiþinin email'ini yazýn ve "go" düðmesine týklayýn. Teþekkürler!

     

Arkadaþýna gönder

 Email To:

B Ý Z E  K A T I L I N

E-Mail Listemize Katýlýn
Ýsminizi ve E-Mail adresinizi yazýn:
Ýsim:
Email:
Kayýt ol  Kayýt sil 
Free Mailing Lists from Bravenet.com

 

Sevgi ve tebessümle kalýn...

Giriþ | Anasayfa|Ýçerik | Sevgi Nedir? | Þiirlerim | Hayatýn Ýçinden | Sizin Ýçin | Sizin Seçtikleriniz | Resimler | Meral Kim? | Linkler | E-Karts |E-mail

Designed by S.M.A © meral@meralinsevgisi.com

 

Meral'in Sevgi Sitesi I. Bölüm "Sevgi nedir?"