Meral'in Sevgi Sitesi

Giriş | İçerik | Sevgi Nedir? | Şiirlerim | Hayatın İçinden | Sizin İçin | Sizin Seçtikleriniz | Resimler | Meral Kim? | Linkler | E-Karts | E-mail

Geri

Efsane 9

İleri

sevgi, geleneklerin tüm engellerini aşar, zira onun kendisi doyumun sırrını ve yaşam sevgisini içinde saklar...

SEVGİ

                                             

 

Efsane 9

"İnsan bir ya da en fazla iki  büyük sevgi yaşayabilir" düşüncesi

Sevgi, kaderin sunduğu tek ve nadir bir olay değil, aksine günlük bir şey olabilir ve olmalıdır da. İnsan, eğer sevebiliyorsa, sadece bir ya da en fazla iki büyük sevgi yaşamaz, aksine çok sık aşık olabilir ve pek çok insana karşı sevgi duyabilir. Bu durumda şöyle bir soru ortaya çıkıyor: "aynı anda iki ya da üç kişi sevilebilir mi?" Aşık olan ruh, özellikle sevgiye susamış bir insan için, öylesine meşguldür ki bu durumda diğer bir kişiye aşık olabilmek için yer yoktur. Aşık olmanın getirdiği yoğun duygusallık bir yana, sevebilen bir insan bir çok insanı aynı anda    sevebilir ve hepsini de, farklı farklı olmalarına rağmen aynı yoğunlukla sevebilir. Ama biz genelde 'büyük aşka', öylesine nadir olan bu büyük aşka inandığımız için, aynı anda iki kişiyi de sevebilen bir insanı kötü bir Don Juan olarak nitelendiririz. "Birisini seçmelisin" diye tavsiyede bulunur arkadaşları, zira onlar aynı anda iki insanın aynı yoğunlukla sevilebileceğine   inanmak istemezler. İşte hayat boyu beraberliği seçme düşüncesiyle bulandırılmamış saf sevgi, birden çok kişi için duyulabilir. Psikolojik açıdan baktığımız zaman bu  anlaşılabilir, ama  gelenek ve göreneklere bağlı olarak düşünen bir insan bunu anlaşılır bulamaz, zira bu onun sevgi üzerine kurulu hayat ve ekonomik birlikteliği projesine uymamaktadır. Biz burada sevgiden söz ediyorsak, bunun psikolojik olarak ne anlama geldiğini, hangi gelişmelerin burada rol oynadığını açıklayalım:  Burada bir hukukçunun, bir politikacının, bir öğretmenin, bir din adamının ve bir  filozofun sevgi üzerine söylediklerini ve yazdıklarını bir kenara bırakalım. Sevme becerisine sahip bir insan, yani başka birini sevmeye açık bir insan için, hiç bir şekilde sınır yoktur. sevgi, geleneklerin tüm engellerini aşar, zira onun kendisi doyumun sırrını ve yaşam sevgisini içinde saklar ve ve elbette erdem timsali sadakat de dahil  olmak üzere diğer her şey onun yanında önemini yitirir. Sevme becerisine sahip bir insan, sevmek için yaşar. O, büyük aşkı aramaz. Onun için her sevgi büyük sevgidir, aralarında fark yoktur. Fark sadece sevdiği değişik insanların bireyselliğinde mevcuttur, ama o farklılıkları farklı yoğunlukla sevmez. O bu bireyselliği de sever, diğerini de. Onun için her ikisi de aynı derecede önemlidir, saplantı yoktur, sadece yaşamın akan nehri ve yaşananların değişebilirliği vardır.

Çok sık duyduğum diğer bir şey ise, "kim ne kadar sık farklı kişileri severse, bu kişinin cinsel iç güdüsü daha baskındır ve hatta o kendine güven sorunu yaşar, kendini tasdik etmek ve sayılmak ister" düşüncesidir. Cinsel içgüdüye değinelim önce: Her kim sadece cinselliği ararsa, bu onun sevgiyi aradığı anlamına gelmez; o cinsel zevki arıyor demektir. Ama ben burada bundan bahsetmiyorum, zira sevgi ve cinsellik,  sevgiyle bağlı olsa da, ayrı ayrı değerlendirilmelidir ve öncelikle de cinsellik ve sevgi aynı şey olarak görülmemelidir. Bir kere daha belirtmek istiyorum: Sevgi, ruhsal bir olgu olarak ön plandadır ve  cinsellikle renklenir. Her kim öncelikle cinselliği arıyorsa, onun sevgiyle pek ilgisi yoktur, ama o ortaya çıkabilen sevgi duygusu sayesinde hoş sürprizler yaşar. Sevgide sadık olan ama cinsel kaçamaklar yapan kişi, bu sayede büyük olarak kabul edilen sevgiyi koruduğunu sanar: "Cinsellik hiç de önemli değil, bu gelip geçicidir" denir ya hani. Yani burada sevgi kilitlenir, cinsellik ise geliştirilir. Neden aksini yapmayalım?

Sevgiyi geliştirirken, buna bağlı olarak da cinselliği geliştirmeyelim?

Sevgide sadakat istenir; cinsellikte ise, eğer sevgide sadakat varsa, geçici sadakatsizlik affedilir. Oysa en önemli olan şey sevgidir. Onun geliştirilmesine çalışılmalıdır. O zaman cinsellik de bundan ayrı olarak bir rol oynamaz. O buna bağlı olur,  ya da bağımsız ve ikinci planda kalır. Ön planda sevgi vardır. O zaman cinsellik de zaten kendiliğinden oluşur. Sevgi varsa, cinsellik de güzeldir. Ama sevgi olmadan sadece cinsellik varsa, ilişkide güzellik, sevinç, pırıltı, derinden duyulan mutluluk, huzur, yaşam sevinci, çözülme, doyum ve yaşamın güzelliği, yani kısaca anlam yoktur. Anlam, sadakat değildir;    yaşam birliği, gelecek, plan ve saplantı değildir. Anlam, sadece sevginin yaşanmasıdır. Sevgi zaten yeterince doyurur, diğer ayırıcı özelliklere ihtiyacı yoktur. Sevgi, büyük olanı ( az ya da çok olanı) sormaz, güçlü ya da güçsüze bakmaz. Bu nevrozluların, korkanların ve engellenenlerin sorunudur. Sevgi, her zaman yeterince büyüktür. O, kendi anlamı içinde kendine yeter ve sevgi varsa, o zaman büyüklük ve kader sorunları ortadan kalkar. Sevgi varsa, düşünce susar (maalesef çoğu insanda sadece kısa bir süre için) ve bu küçük zaman dilimi içinde yaşamın anlamı yaşanır. Bu yüzden çok değerlidir, bir çok kişi için kaybedilen tek bir an bile sonradan onları yıllarca üzer, zira bir daha bunu bulamamışlardır.

Sevebilen insan, sevgiyi  armağan olarak alır. Bu satılmaz, para ve şöhretle elde edilemez; buna sahip olunmaz. Sadece açıklıkla, uyanık olmakla ve dikkatle kazanılır. Sevgi, kabul edebileceğimiz ya da geri çevirebileceğimiz bir armağandır yaşamın bize sunduğu. Bunu kim gerçekten almak isterse, kader, mülk ve sadakat gibi geleneksel düşünceye geri dönemez artık.

Yazan: P. Lauster

Çeviren: S.M.A.

Bu yazı P. Lauster'ın "Die Liebe Psychologie eines Phänomens"  (Sevgi-Bir Olgunun Psikolojisi) adlı kitabından alınmıştır. Kitap Almancadır ve "Sevginin 9 Efsanesi" bölümü tarafımdan özetlenerek çevrilmiştir. Çeviri devam ediyor. Sevgiler, Meral

 

Fond creation: Stationeryheaven

Giriş | İçerik | Sevgi Nedir? | Şiirlerim | Hayatın İçinden | Sizin İçin | Sizin Seçtikleriniz | Resimler | Meral Kim? | Linkler | E-Karts | E-mail

Designed by S.M.A © meral@meralinsevgisi.com

              Meral'in Sevgi Sitesi